Go to Top

Stichting Dappere Dochters

Stichting Dappere Dochters

Welkom op de website van Stichting Dappere Dochters.

Stichting Dappere Dochters is ontstaan in februari 2014. Naar aanleiding van het overlijden van onze dochters Maran en Karlijn, hebben wij besloten om een stichting op te richten ter nagedachtenis aan Maran en Karlijn. Een stichting die er voor moet zorgen dat onze meisjes voortleven in de harten van vele mensen. En bovendien nooit worden vergeten. Wij willen onze ervaringen delen met andere ouders die in een vergelijkbare situatie terecht zijn gekomen en helpen waar het mogelijk is.

Het hoofdoel van Stichting Dappere Dochters is om klaar staan voor zieke kinderen en hun ouders. De doelstelling van Stichting Dappere Dochters is als volgt:

” Ondersteuning bieden aan zieke kinderen en hun ouders. Door middel van doelgerichte acties op het gebied van sociaal en maatschappelijk vlak proberen wij geld te generen om zodoende deze ondersteuning te kunnen bieden. Dit alles ter nagedachtenis aan de dappere dochters Maran en Karlijn”

Wij willen onze doelstelling bereiken door ons in te zetten op een breed gebied binnen het sociaal en maatschappelijk domein. Ook de activiteiten zullen van deze aard zijn. Doelgericht en maatwerk zijn kernwoorden die passen bij de activiteiten die zullen worden ontplooid. De activiteiten komen ten goede aan diverse goede doelen, die door het bestuur van Stichting Dappere Dochters worden bepaald.

Elk jaar organiseert Stichting Dappere Dochters diverse activiteiten om zodoende ondersteunging te kunnen bieden aan zieke kinderen en hun ouders.

Wij hebben gekozen voor de naam dappere dochters, omdat Maran en Karlijn ontzettend dapper waren. Dapper op de manier waarop ze met hun ziekte zijn omgegaan. Het was een oneerlijke strijd. Wij geloven dat er nog veel meer van deze dappere dochters of broertjes zijn. Voor deze kinderen willen wij
ons volledig inzitten.

“We hopen dat Maran en Karlijn op deze manier voortleven in de harten van vele mensen”

Aalderd en Marielle,
Trotse ouders van Maran, Daan en Karlijn